Open Menu Icon
Close Menu Icon

Info voor Buurtbewoners

 

Beste buurtbewoner,

 

Net zoals vorig jaar organiseren wij opnieuw onze fuif My Way Party op de terreinen van de Schutterij van As.

Het concept is hetzelfde als vorig jaar:

 

We proberen alle nuttige info voor buren te verzamelen op deze handige site. Als buurtbewoner ontving je deze info ook onlangs in je brievenbus.


My Way praktisch

 

Waarom organiseren wij My Way Party?

Wij beseffen maar al te goed dat onze festiviteiten voor jullie vervelend kunnen zijn, maar de jaarlijkse opbrengsten die gepaard gaan met deze fuiven worden integraal in de werking van Chiro As-Niel gestoken. Het is dankzij deze inkomsten dat we het lidgeld en de kosten voor het bivak laag kunnen houden. Chiro As-Niel kan hierdoor aan een spotprijs leuke activiteiten aanbieden aan hun leden. Er kan spelmateriaal aangekocht worden, de Chirolokalen kunnen onderhouden worden, etc. Met andere woorden door deze activiteiten, kunnen de meer dan 250 jonge leden en leiding (en ja jullie kennen er waarschijnlijk allemaal wel één) zich elke week weer amuseren.

 

Verkeerssituatie tijdens het My Way-weekend

Voor de veiligheid van onze bezoekers zullen vrijdag- en zaterdagavond enkele straten worden afgesloten en zal er een parkeerverbod gelden. De politie zal ook tijdens deze avonden aanwezig zijn.

 

Het volledige verkeersplan kunnen jullie hieronder terugvinden:


Reeds genomen maatregelen

 

We zijn tijdens onze evaluatie en voorbereidingen met enkele buurtbewoners in gesprek gegaan om de (bijbehorende) overlast in de buurt zo beperkt mogelijk te houden. Alle reeds genomen maatregelen kunnen hieronder worden terug gevonden:

MyWay_Info-buurtbewoners_2023

Infopunt voor buurtbewoners

 

Moesten jullie toch nog eventuele bezorgdheden, opmerkingen of vragen hebben kunnen deze zeker nog gemeld worden via info@mywayparty.be.

 

Wil je toch graag met iemand van de organisatie even spreken?

Vanaf maandag 11 sept start onze opbouw op het terrein. Vanaf dan zal er altijd iemand van de organisatie aanwezig zijn en jullie graag verder helpen.

 

Laatste info over My Way Party kan je ook steeds terugvinden op onze website: mywayparty.be

 

 

Alvast bedankt voor jullie begrip en hopelijk tot op My Way,

De leiding van Chiro As-Niel